کاندوم تحریک کننده و تاخیری نوبل Nobel Ultra Sexual Desire And Delay Condom

(NACH(KODEX

35,000 تومان

مشخصه ها

  • کاندوم نوبل تحریک کننده
  • تاخیری
  • شاهکار همزمان ارگاسم
  • حاوی لوبریکانت LA و NI
  • دارای خار و حلقه برای تحریک بانوان