پماد ترمیم‎ کننده سوختگی اکبر ۱ حکیم مومن تبریزی – Hakim Momen Tabrizi Akbar 1 Herbal Ointment For Burns

Hakim Momen Tabrizi Akbar 1 Herbal Ointment For Burns

90,000 تومان

مشخصه ها

رفع سوختگی ها، برطرف نمودن عوارض حاصله
ترمیم بافت های ضایعه دیده، خون مردگی های پوستی و واریس و قانقاریا
دارای موادضد عفونی کننده و فاقد مواد آلرژی زا

موارد مصرف

ماد اکبر ۱ در رفع سوختگی ها، برطرف نمودن عوارض حاصله و ترمیم بافت های ضایعه دیده، خون مردگی های پوستی و واریس و قانقاریا استفاده می شود.

پماد اکبر ۱ در بهبود عوارضی مانند کفگیرک، دمل، فیستول و دردهای بواسیری نیز بسیار موثر است.

پماد اکبر ۱ حاوی روغن گردو، پسته، فندق و مواد موثر گیاهی می باشد.

پماد اکبر ۱ دارای موادضد عفونی کننده و فاقد مواد آلرژی زا می باشد.

توضیحات

پماد اکبر ۱ بعلت داشتن مواد موثر گیاهی جریان سطحی خون را تسریع و تسهیل می نماید و در خون مردگی های پوستی و واریس و قانقاریا موثر خواهد بود.