قرص والی فلور نیاک – NIAK VALIFLORE Tablet

NIAK VALIFLORE Tablet

60,850 تومان

NIAK

مشخصات خصوصی

نوع محصول : قرص
تعداد در بسته : ۳۰ عدد
جنسیت مصرف : عمومی
گروه : تنظیم خواب

مشخصات عمومی

کشور سازنده : ایران
شرکت سازنده : داروسازی نیاک
وب سایت : www.niakpharmaceutical.com

مشخصه ها

قابل استفاده از در اضطراب و بیخوابی های ناشی از آن

روش مصرف

۳-۱ بار در روز، هربار ۱ تا ۲ قرص میل نمایید.

موارد مصرف

آرام بخش و ضد اضطراب

شرایط نگهداری

در دمای زیر ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

توضیحات

در تحقیقات انجام شده مشخص گشته که اسید والرینیک موجب کاهش سرعت تخریب GABA (گاماآمینوبوتیریک‌اسید) می ‌گردد. تحقیقات اخیر نشان داده که بعد از مصرف والرین غلظت GABAدر فضای سیناپسی افزایش می ‌یابد. همچنین معلوم شده که عصاره تام والرین موجب افزایش ترشح GABA از سیناپتوزوم‌ها می‌ گردد.
عصاره پاسیفلور موجب کاهش فعالیت لوکوموتور می‌ گردد. عصاره والرین و اسید والرینیک موجود در آن دارای اثرات سداتیو و ضدتشنج می‌ باشد. دارو موجب بهبود کیفیت خواب شده و زمان اِلقاء خواب را کاهش می ‌دهد. در EEG موجب افزایش شدت باند تِتا می‌ شود اما روی باند بِتا هیچ اثری ندارد. پاسیفلور و والرین موجب افزایش متوسط باند دِلتا می‌ گردد.

ترکیبات

عنوان مقدار نیاز روزانه
عصاره پاسیفلور
۳۰ mg

عصاره خشک ریشه والرین (سنبل الطیب)
۱۰۰ mg